Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 154 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2018/11 Sammenstøt 8061 16.12.2017 Grorud stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2018/10 Planovergang 135 23.01.2018 Høium planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2018/09 Annet 5790 23.11.2017 Finneid bru Sikkerhetstiltak
språk 2018/08 Avsporing 8702 26.10.2017 Trondheim stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2018/07 Avsporing 344 03.10.2017 Svorkmo Sikkerhetstiltak
språk 2018/06 Av- og påstigning 1015 22.02.2018 Fetsund stasjon
språk 2018/05 Løpsk materiell 18.06.2017 Stavanger driftsbanegård Sikkerhetstiltak
språk 2018/04 Planovergang 2388 og 2384 24.06.2017 Kroken VB planovergang ved Opphus og O.M Strømsøyen planovergang ved Auma, Rørosbanen Sikkerhetstiltak
språk 2018/03 Avsporing 45930 14.04.2017 Loenga stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2018/02 Temaundersøkelse av arbeid i og ved spor I og ved spor 30.11.2015 Det nasjonale jernbanenettet Sikkerhetstiltak
språk 2018/01 Av- og påstigning 504 02.02.2017 Holstein T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/08 Sammenstøt 304 11.03.2017 Dallerud, mellom Bergseng og Lillehammer Sikkerhetstiltak
språk 2017/07 Avsporing/ Brann- og røykutvikling 56972 27.10.2016 Mellom Marnardal stasjon og Audnedal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/06 Av- og påstigning 511 10.10.2016 Romsås T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/05 Sammenstøt 474 03.10.2016 Ved Bjerka stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/04 Avsporing 108 02.09.2016 Gulleråsen, Holmenkollbanen
språk 2017/03 Avsporing 4252 31.05.2016 Bøn stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/02 Personulykke 08.05.2016 Mellom Rudshøgda og Moelv Sikkerhetstiltak
språk 2017/01 Sammenstøt 5544 29.04.2016 Alnabru skiftestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2016/07 Løpsk materiell 26.02.2016 Sinsen Sikkerhetstiltak
språk 2016/06 Planovergang 471 30.03.2016 Fauske stasjon, Nordlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2016/05 Løpsk materiell EL16-2203 05.10.2015 Nyland verksted - Alnabru terminal Sikkerhetstiltak
språk 2016/04 Avsporing 45958 20.05.2015 Ved Oppegård stasjon på Østfoldbanen Sikkerhetstiltak
språk 2016/03 Sammenstøt 7224 og arbeidsmaskin 10.03.2015 Aker stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2016/02 Avsporing 5502 09.02.2015 Grytå Sikkerhetstiltak
språk 2016/01 Feil signalbilde 2387 06.01.2015 Atna stasjon
språk 2015/09 Sammenstøt 411 09.02.2015 Trondheim sentralstasjon Sikkerhetstiltak
språk 2015/08 Sammenstøt Vogn 107, linje 12 11.11.2014 Krysset Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien i Oslo
språk 2015/07 Avsporing 5932 03.11.2014 Eidsvoll stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2015/06 Sammenstøt 307 16.07.2014 Oppsaltunnelen på Østensjøbanen Sikkerhetstiltak