Rapport om luftfartsulykke ved Søvatnet i Bjugn i Sør-Trøndelag 10. august 2012 med Cessna 172RG, D-EIYL

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Et tysk småfly var på vei fra Lofoten til Trondheim med tre personer om bord. Flygingen skulle foregå etter visuelle flygeregler, men i Trøndelagstraktene kom flyet inn i et område med dårlig sikt. Flyet ble observert mens det fløy lavt over kupert terreng, der de høyeste toppene lå innhyllet i tåke. Et vitne hørte økt motordur og så flyet stige inntil det havarerte omtrent halvveis opp i det bratte terrenget i sydenden av Søvatnet i Bjugn. Alle om bord omkom i ulykken. Flyet ble totalvrak.

SHT har konkludert med at dette var en værrelatert ulykke. Flygingen fortsatte inn i et område med marginale værforhold i stedet for å snu i tide. Undersøkelsen har vist at lufttrafikktjenesten informerte fartøysjefen om at det var dårlig sikt på kysten, og bedre værforhold lenger inn i landet. Det ble ikke på noe tidspunkt registrert anmodning om assistanse eller nødanrop fra flyet.

SHT fremmer en sikkerhetstilråding ved avgivelsen av denne rapporten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/05T

På et tidspunkt mellom to METAR’er gikk sikten ned fra over 10 km til 2 000 m, uten at dette gjenspeilte seg i publiserte observasjoner. Med halvtimes intervall på utstedelse avMETAR, er det ikke krav om utstedelse av SPECI selv ved signifikant siktreduksjon. Forsinkelser i informasjonsformidlingen er uheldig i et land som Norge, der topografiske forhold gjør at været skifter raskt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Luftfartstilsynet å vurdere om bestemmelser om flyværtjeneste bør endres slik at det blir krav om raskere kunngjøring av signifikante værendringer.

Sted
Nær Søvatnet i Bjugn, Sør-Trøndelag
Hendelsesdato
10.08.2012
Luftfartøy
Cessna 172 Skyhawk
Operatør
Motorfliegerclub Rosenheim e.V.
Reg. merke
D-EIYL
Flygeforhold
VMC
Fylke
Sør-Trøndelag
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart