Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
SISTE
 • 19.12.2014 Ny undersøkelse av sjøfartsulykke utenfor Hellvik/Egersundsområdet 31. oktober 2014 ca. kl. 10.00 gikk fiskefartøyet Santana fra Hellevik for å trekke/sette teiner i området Molvika. Fartøyet returnerte ikke til havn og ble meldt savnet til HRS-S kl.16.48 samme dag. En større leteaksjon til sjøs, samt strandsøk, ble iverksatt. Verken fiskeren...
 • 18.12.2014 Report on serious aviation incident south of Sandefjord Airport Torp (ENTO) 22 May 2014, airprox between Socata TBM850 (N97RN) and Diamond DA 42 NG (LN-FTL) N97RN departed from runway 18 at Sandefjord airport Torp and climbed through the SID altitude restriction of 4 000 ft. Conflicting aircraft, LN-FTL, was established at 5 000 ft. The crew of LN-FTL made an evasive maneuver and climbed to 5 250 ft. The radar playback showed that th...
 • 18.12.2014 Rapport om alvorlig luftfartshendelse 22. mai 2014 sør for Sandefjord lufthavn Torp, nærpassering mellom Socata TBM850 (N97RN) og Diamond DA 42 NG (LN-FTL) N97RN tok av fra rullebane 18, Sandefjord lufthavn Torp og klatret gjennom SID-høydebegrensningen på 4 000 ft. Flyet kom i konflikt med LN-FTL, som fløy i 5 000 ft. Besetningen på LN-FTL gjennomførte en unnamanøver ved å klatre til 5 250 ft. Avspilling av radardata viste at mins...
 • 12.12.2014 Rapport om alvorlig luftfartshendelse i Trollheimen 5. juli 2014 med Robinson Helicopter Company R44 II, LN-OAL operert av Midtnorsk helicopterservice AS Helikopteret ble slått i bakken av et vindkast mens det hovret i lav høyde over et myrområde i forbindelse med reindriving. Det spratt i lufta igjen og ble deretter landet på et egnet sted uten problemer. Det utilsiktede nedslaget førte til mindre materielle skader. SHT anser at ...
 • 09.12.2014 Rapport om utforkjøringsulykke på Rv 4 ved Rommen i Oslo 15. desember 2013 Søndag 15. desember 2013 ca. klokken 0010 kjørte en rutebuss av veien på Rv 4 rett nord for Rommi holdeplass ved Rommen i Oslo. Bussen kjørte ut av veien på høyre side og rullet deretter ned en skråning før den kom til ro nedenfor en gang- og sykkelvei parallelt med Rv 4. Sta...
 • 04.12.2014 Ny undersøkelse av luftfartsulykke på Stavanger lufthavn Sola (ENZV) SAS4009 en Boeing 737-800 med registrering LN-RRS var etter landing på Stavanger lufthavn Sola, klarert til å takse inn til terminalen. Da flyet passerte taksebane "P" så fartøysjefen at det var en avisingbil feilparkert et stykke utenfor dedikert avisingsområde. Fartøysjef valg...
 • 24.11.2014 Ny undersøkelse av jernbaneulykke i krysset Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien, Oslo Tirsdag 11.11.2014 ca. kl. 1730 kolliderte trikken med en buss i krysset Cort Adelers gate - Munkedamsveien i Oslo. Det var ca 40 passasjerer til sammen i buss og trikk, hvorav 13 ble skadet i ulik grad. Statens havarikommisjon for transport har iverksatt en undersøkelse av ulykk...
 • 24.11.2014 Ny undersøkelse av veitrafikkulykke i krysset Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien, Oslo Tirsdag 11.11.2014 ca. kl. 1730 kolliderte en trikk med en buss i krysset Cort Adelers gate - Munkedamsveien i Oslo. Det var ca 40 passasjerer til sammen i buss og trikk, og av de fikk 13 personer ulik skadegrad. SHT gjennomfører intervjuer med de aktuelle aktører og tekniske...
 • 19.11.2014 Ny undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse underveis mellom Oslo og Trondheim 25. september 2014 oppstod det kontrollproblemer på et fraktfly fra West Air Sweden AB mens det var i underveisfasen i isingsforhold. Flyhastigheten avtok, flyet ristet og ble ustabilt. Besetningen koblet ut autopiloten og gjenvant kontrollen. Marsjhøyden ble redusert med 2 000 ...
 • 14.11.2014 SHT iverksetter undersøkelse av ulykke med buss og trikk Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å iverksette undersøkelse av ulykken i krysset Cort Adlers gate/Munkedamsveien i Oslo. Ulykken skjedde på ettermiddagen tirsdag 11. november 2014. Da ulykken involverte både buss og trikk gjennomføres undersøkelsen i fe...
 • 14.11.2014 Ny undersøkelse av veitrafikkulykke på E39, Flekkefjord Onsdag 22. oktober ca kl 2100 kjørte et svenskregistrert vogntog med semitilhenger i østgående retning langs E39. I en høyrekurve etter utgangen av Lavolltunnelen, i nærheten av Flikka i Flekkefjord, fikk vogntoget sleng på semitilhengeren. Semitilhengerens venstre side traff fr...
 • 14.11.2014 Ny undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Eidsvoll stasjon, Dovrebanen Mandag 3. november kl. 03:30 sporet Cargolink AS` sørgående godstog 5932 av i en sporveksel i spor 1 på Eidsvoll stasjon, Dovrebanen. De tre første vognene i toget sporet av. Det ble materielle skader på de avsporede vognene, på sporet og sporvekselen.
 • 04.11.2014 Rapport om avsporing mellom Dovre og Dombås stasjoner på Dovrebanen 4. november 2013 tog 5910 Mandag 4. november 2013 kl. 1055 sporet Cargolink AS` sørgående godstog 5910 av med første vogn i toget ved km. 333,796 mellom stasjonene Dombås og Dovre på Dovrebanen. Det hadde utviklet seg en setning i sporet etter gravearbeider 2 uker tidligere. Setningen i sporet ga en ...
 • 21.10.2014 Rapport om trafikkulykke med buss på Trondheimsveien nord for Carl Berners plass i Oslo 15. desember 2013 Den 15. desember 2013 litt før kl. 2000 kjørte en leddbuss ned langs kollektivfeltet og inn i krysset Trondheimsveien/Rosenhoffgata. Her kolliderte den med en varebil som svingte til venstre rett foran bussen etter å ha kjørt parallelt til høyre for denne i eget felt. Bussens høy...
 • 15.10.2014 Rapport om veitrafikkulykke på rv. 55 i Fardal i Sogn og Fjordane 12. august 2013 Mandag 12. august 2013 ca. kl 16:55 kolliderte en norsk rutebuss og en svensk turistbuss front mot front på rv. 55 ved Fardal i Sogndal kommune. To av i alt 30 passasjerer omkom i kollisjonen og to ble alvorlig skadd. Kollisjonen skjedde da bussene traff hverandre i venstre fremr...