SISTE
 • 30.08.2016

  Undersøkelse av forlis i Edøyfjorden

  Arbeidsbåten Frøy Viking forliste i Edøyfjorden fredag 26. august 2016. Begge besetningsmedlemmene kom seg fra borde og ble senere tatt om bord i et annet fartøy som kom til ulykkestedet.
 • 08.08.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke ved Fossbakken i Lavangen kommune, Troms fylke

  Den 20. juli 2016 ble det utført arbeide med helikopter langs en ny høyspentlinje ved Fossbakken i Lavangen kommune i Troms. Ved en landing for å sette av personell, ble underhengende last festet til helikopteret ved hjelp av long line uten at fartøysjef var klar over det. I det ...
 • 08.08.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke nær Vangsnes, Sogn og Fjordane

  Den 14. juni 2016 skulle et følge på 5 helikoptre fly fra Bringeland til Sognefjord Hotell i Leikanger. Det ble fløyet over Sognefjorden og opp i fjellområdet sørvest for Vangsnes for å se området. Helikopterene klatret til ca 3800 fot ASL og flatet ut over terrenget. D-HTIK begy...
 • 27.07.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke i Namnå i Grue kommune i Hedmark

  15. juli 2016 foretok et seilfly en utelanding i forbindelse med strekkflyging knyttet til en konkurranse. Høyre vinge brakk da flyet ble landet i en kornåker. Flygeren, som var alene om bord, ble ikke skadet.
 • 25.07.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke på Stavanger lufthavn, Sola

  Ulykken skjedde 5. juli 2016 med Sikorsky S-92A, LN-OND, operert av Bristow Norway AS. Etter landing, under taksing fra taksebane D til helikopter oppstillingsplass på Apron 7, traff helikopterets hovedrotorblader taket på en parkert lastebil. Alle fire hovedrotorblader ble skade...
 • 15.07.2016

  Ett år siden brannen i Skatestraumtunnelen

  15. juli er det et år siden en tanktilhenger, lastet med 16 500 liter bensin, løsnet fra bilen og kolliderte med tunnelveggen i Skatestraumtunnelen. Det oppsto en kraftig brann og Statens havarikommisjon for transport undersøker hendelsen. Kollisjonen med tunnelveggen medførte...
 • 15.07.2016

  Rapport om sjøulykke - Viking 7, LG8351, kantret nordvest av Mehamn 6. juli 2014

  Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med at utleiefartøyet Viking 7 tok inn vann og kantret med fem turistfiskere og en guide om bord. Kantringen førte til at alle som var om bord havnet i sjøen. En av turistfiskerne omk...
 • 12.07.2016

  Temarapport II om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport

  SHT har gjennomført en ny temaundersøkelse knyttet til sikkerhet ved krokcontainertransport basert på i alt 15 ulykker og hendelser. Nye liknende ulykker og uhell med krokcontainertransporter bekrefter behovet for bedret sikkerhet. Krokcontainertransport er en transportløsnin...
 • 08.07.2016

  Rapport om sjøulykke - sjarken Stortinn Jr. forlis utenfor Røst 6. april 2015

  Sjarken Stortinn Jr. kantret og forliste sørøst av Røst. Det var to personer om bord. En person ble reddet og den andre personen omkom. Fiskeren avsluttet fisket på formiddagen og begynte å gå med 4-5 knops fart innover mot Røst. Sammen med en kollega hadde han fisket fullt i ...
 • 06.07.2016

  Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015

  Den 11. august 2015 oppsto det brann i en turistbuss ca 300 m inn i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen. SHT har undersøkt hendelsen og sett denne i sammenheng med tilsvarende brann i samme tunnel i 2013, hvor mange trafikanter ble gående i røyken i tunnelen. I denne siste bran...
 • 01.07.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke ved Turøy, Hordaland

  Et Airbus Helicopters H225 på vei fra Gullfaks B til Bergen lufthavn Flesland 29. april 2016 mistet hovedrotoren og styrtet på en holme øst for Turøy. Samtlige 13 personer ombord mistet livet i ulykken.
 • 28.06.2016

  Helikopterulykken på Turøy: Ny foreløpig rapport

  28. juni 2016 utgis en foreløpig rapport for å informere om funn i den pågående undersøkelsen. På dette stadiet av undersøkelsen finner Havarikommisjonen det mest sannsynlig at ulykken var forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgearene. Utmattingsbr...
 • 22.06.2016

  Undersøkelse av luftfartsulykke på Kjeller flyplass

  Den 31. mai 2016 fikk en DeHavilland DH-82A Tiger Moth vesentlige skrogskader i området rundt innfesting venstre hovedunderstell.
 • 15.06.2016

  Rapport om sjøulykke - arbeidsulykke om bord BW Havfrost, Singapore 9. juni 2014

  Gasstankeren BW Havfrost ankom verksted i Singapore 7. juni 2014 for rutinemessig dokking. Dagen etter ble det gjennomført inspeksjon i en av skipets lastetanker. Inspeksjonen avdekket at et mannlokk var løsnet og hadde falt ned fra tankdomen og ned i bunnen av tanken ca. 17 mete...
 • 15.06.2016

  Marine accident report - BW Havfrost, shipboard occupational accident in Singapore 9 June 2014

  The gas carrier BW Havfrost arrived at a dock yard in Singapore 7. June 2014 for a routine dry docking. The day after arrival, during inspection of cargo tanks, a manhole was found open and the cover fallen down on the tank top approximately 17 meters below. In the morning 9. ...