Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
SISTE
 • 19.11.2014 Ny undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse underveis mellom Oslo og Trondheim 25. september 2014 oppstod det kontrollproblemer på et fraktfly fra West Air Sweden AB mens det var i underveisfasen i isingsforhold. Flyhastigheten avtok, flyet ristet og ble ustabilt. Besetningen koblet ut autopiloten og gjenvant kontrollen. Marsjhøyden ble redusert med 2 000 ...
 • 14.11.2014 SHT iverksetter undersøkelse av ulykke med buss og trikk Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å iverksette undersøkelse av ulykken i krysset Cort Adlers gate/Munkedamsveien i Oslo. Ulykken skjedde på ettermiddagen tirsdag 11. november 2014. Da ulykken involverte både buss og trikk gjennomføres undersøkelsen i fe...
 • 14.11.2014 Ny undersøkelse av veitrafikkulykke på E39, Flekkefjord Onsdag 22. oktober ca kl 2100 kjørte et svenskregistrert vogntog med semitilhenger i østgående retning langs E39. I en høyrekurve etter utgangen av Lavolltunnelen, i nærheten av Flikka i Flekkefjord, fikk vogntoget sleng på semitilhengeren. Semitilhengerens venstre side traff fr...
 • 14.11.2014 Ny undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Eidsvoll stasjon, Dovrebanen Mandag 3. november kl. 03:30 sporet Cargolink AS` sørgående godstog 5932 av i en sporveksel i spor 1 på Eidsvoll stasjon, Dovrebanen. De tre første vognene i toget sporet av. Det ble materielle skader på de avsporede vognene, på sporet og sporvekselen.
 • 04.11.2014 Rapport om avsporing mellom Dovre og Dombås stasjoner på Dovrebanen 4. november 2013 tog 5910 Mandag 4. november 2013 kl. 1055 sporet Cargolink AS` sørgående godstog 5910 av med første vogn i toget ved km. 333,796 mellom stasjonene Dombås og Dovre på Dovrebanen. Det hadde utviklet seg en setning i sporet etter gravearbeider 2 uker tidligere. Setningen i sporet ga en ...
 • 21.10.2014 Rapport om trafikkulykke med buss på Trondheimsveien nord for Carl Berners plass i Oslo 15. desember 2013 Den 15. desember 2013 litt før kl. 2000 kjørte en leddbuss ned langs kollektivfeltet og inn i krysset Trondheimsveien/Rosenhoffgata. Her kolliderte den med en varebil som svingte til venstre rett foran bussen etter å ha kjørt parallelt til høyre for denne i eget felt. Bussens høy...
 • 15.10.2014 Rapport om veitrafikkulykke på rv. 55 i Fardal i Sogn og Fjordane 12. august 2013 Mandag 12. august 2013 ca. kl 16:55 kolliderte en norsk rutebuss og en svensk turistbuss front mot front på rv. 55 ved Fardal i Sogndal kommune. To av i alt 30 passasjerer omkom i kollisjonen og to ble alvorlig skadd. Kollisjonen skjedde da bussene traff hverandre i venstre fremr...
 • 10.10.2014 Rapport om påkjørsel ved Mårdalen holdeplass, Bybanen Bergen 17. oktober 2013 Onsdag 17. oktober 2013 ble en person påkjørt av en sporvogn på Mårdalen holdeplass på Bybanen i Bergen. Vedkommende omkom på stedet.
 • 25.09.2014 Report on marine accident - MV Favorita LAGM6/9298519 shipboard occupational accident in the East China Sea on 24 August 2013 On 24 August, MV Favorita was en route to Tsukumi in Japan to load cement clinker after unloading salt in China. While the cargo hold was being cleaned to prepare for the new cargo, a motorman fell down from a ladder and hit his head on the tank top. His helmet was not secured wi...
 • 25.09.2014 Rapport om sjøulykke - MV Favorita LAGM6/9298519 arbeidsulykke om bord i Østkinahavet 24. august 2013 Den 24. august var MV Favorita på veg til Tsukumi i Japan for å laste sementklinker etter å ha losset salt i Kina. I forbindelse med rengjøring av lasterommet for neste last, falt en motormann ned fra en stige i lasterommet og slo hodet mot tanktoppen. Hjelmen var ikke festet med...
 • 25.09.2014 Rapport om luftfartsulykke på Ski flyplass, Akershus 17. juni 2014 med Piper Aircraft Inc. PA-28-140, LN-LMB Fartøysjefen trente på landingsrunder. På den andre runden ble landingen utilsiktet hard. Nesehjulslegg, propell og motorinnfestinger ble skadet.
 • 23.09.2014 Report on marine accident Finnøyglimt - LNIM foundered at Sletta north of Haugesund 7 October 2011 Late at the evening 7 October 2011 the bulk carrier Finnøyglimt foundered at Sletta north of Haugesund. The captain deceased, while the able seaman and the engineer managed to get aboard a mob-boat and were later picked up by another vessel.
 • 23.09.2014 Rapport om sjøulykke Finnøyglimt - LNIM forlist på Sletta nord for Haugesund 7. oktober 2011 Sent på kvelden 7. oktober 2011 forliste bulkskipet Finnøyglimt på Sletta nord for Haugesund. Kapteinen omkom, mens matrosen og maskinisten kom seg om bord i en mob-båt og ble senere plukket opp av et annet fartøy.
 • 23.09.2014 Rapport om sjøulykke - kollisjon mellom Isabella LK3827 og fritidsbåt i Kragerø 27. juli 2013 En taxibåt og en fritidsbåt med fire personer om bord kolliderte utenfor Kragerø natt til lørdag 27. juli 2013. Taxibåten hadde satt av passasjerer på en brygge ved Stabbestad, og var underveis mot Kragerø for sin siste forhåndsbestilte tur. Taxibåten lå på en rett kurs og holdt ...
 • 17.09.2014 Ledige stillinger i sjøfartsavdelingen Statens havarikommisjon for transport har ledig to stillinger som havariinspektør i sjøfartsavdelingen, en fast stilling og et vikariat 1 år med mulighet for fast tilsetting.