Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
SISTE
 • 23.02.2015

  Ny undersøkelse av sjøulykke i Sandebukta i Vestfold

  16. februar 2015 holdt arbeidsbåten Heidi - LG4108 på med nedspyling av undervannsledninger i Sandebukta i Vestfold da den av ukjente årsaker tok inn vann, kantret og forliste på 3 meters dyp. De 3 personene om bord reddet seg i rib-båten som hang i en slepeline etter Heidi. Inge...
 • 20.02.2015

  Ny undersøkelse av jernbaneulykke mellom Haugastøl og Tunga stasjoner, Bergensbanen

  Mandag 9. februar 2015 ca. kl. 0820 sporet et godstog fra Bergen til Oslo av mellom Haugastøl og Tunga stasjoner på Bergensbanen. Lokomotivet sporet av til høyre i kjøreretningen Ved Grytå bru. Ingen personer ble skadet i avsporingen, men det ble skader på lokomotivet og infrastr...
 • 19.02.2015

  Rapport om sjøulykke - Stålbjørn - LG5575, arbeidsulykke utenfor Hitra 31. juli 2013

  En person omkom om bord på servicefartøyet Stålbjørn under arbeid på ankerlinene til et oppdrettsanlegg ved Hitra 31. juli 2013. Forulykkede ble truffet i overkroppen av ei ankerline og ble kastet bakover. Han døde senere av skadene han ble påført. Båtføreren ble truffet av lina ...
 • 16.02.2015

  Ny undersøkelse av jernbaneulykke på Trondheim stasjon

  Mandag 9. februar 2015 klarte ikke NSB tog 411 å stoppe ved innkjøring i spor 23 på Trondheim stasjon. Toget kjørte inn i endebufferen og sporet av med en aksel i sammenstøtet. Tre passasjerer og en ansatt ble lettere skadet. Statens havarikommisjon for transport gjennomfører ...
 • 10.02.2015

  Rapport om møteulykke på rv. 7 ved Veme i Ringerike kommune 10. februar 2014

  Mandag 10. februar 2014 fikk et vogntog skrens på rv. 7 ved Veme. Vogntoget havnet i motsatt kjørefelt og delvis utenfor veibanen. I det motgående kjørefeltet kom en buss som ikke klarte å stoppe. Bussen kolliderte med vogntoget delvis i siden på trekkbilen og delvis i fronten på...
 • 04.02.2015

  Ny undersøkelse av sjøulykke på Brakan, Hustadvika

  Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av sjøulykke med fiskefartøyet Leif Roald LMXX som inntraff på Brakan, Hustadvika 63°05.15'N 007°29.54'E Fartøyet grunnstøtte og sank lørdag kveld 17.01.2015 omkring klokken 21.25 underveis fra Sandnessjøen t...
 • 20.01.2015

  Rapport om jernbaneulykke på Steinerud planovergang på Holmenkollbanen 9. februar 2014

  Søndag 9. februar 2014 ble en 87 år gammel fotgjenger påkjørt av østgående T-banetog på Steinerud planovergang på linje 1, Holmenkollbanen. Fotgjengeren passerte bommen via den fleksible enden etter at bommen hadde gått i nedre stilling. Undersøkelsen har avdekket at det er en...
 • 19.01.2015

  Ny undersøkelse av sjøulykke i Barentshavet

  Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av sjøulykke i Barentshavet. Linebåten «Østbanken», LHWI, F 47 TN forliste ca. 60 n.mil nord av Berlevåg kl. 03.30 fredag 9. januar 2015 Fartøyet var i fiske da det brått tok inn vann og sank. Besetningen ...
 • 19.01.2015

  To nye undersøkelser i veiavdelingen

  Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført forundersøkelser i to ulykker/uhell med transport av store betongelementer og to ulykker med krokcontainere. Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med funn i tidligere undersøkelser, og SHT vil vurdere om det ...
 • 16.01.2015

  Ny undersøkelse av veitrafikkulykker på Rv 22 i Skedsmo i Akershus og E16 i Aurland i Sogn og Fjordane

  Undersøkelse av to ulykker med krokcontainer transport på vei. Følgende ulykker inngår i undersøkelsen: Den 26.11.2014 kjørte en lastebil med slepvogn, lastet med krokcontainere, på Rv 22 ved Borgen Bru i Skedsmo i retning Lillestrøm. I en sving etablert i et midlertidig re...
 • 15.01.2015

  Ny undersøkelse av veitrafikkulykke og -uhell på Fv 770 i Nærøy i Nord-Trøndelag og E18 i Tvedestrand i Aust-Agder

  Undersøkelse av trafikkulykke og -uhell i forbindelse med transport av betongelementer. 30. november 2014 veltet et vogntog som transporterte betongelementer på Fv 770 i Nærøy i Nord-Trøndelag, og 14. desember 2014 falt to betongelementer av et vogntog på E18 i Tvedestrand i A...
 • 15.01.2015

  Ny undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse ved Atna stasjon

  Tirsdag 6. januar observerte fører og ombordansvarlig i et nordgående persontog på Rørosbanen et avvik i signalbildene på Atna stasjon. Under innkjøring til spor 2 på stasjonen viste utkjørhovedsignal N en periode grønt lys hvor fører og ombordansvarlig forventet rødt lys på grun...
 • 09.01.2015

  Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Jar stasjon 23. januar 2014 tog 1308

  Torsdag 23. januar 2014 sporet en trikk av i en sporveksel på vei inn mot holdeplassen på Jar stasjon i Bærum. Avsporingen skjedde i lav hastighet, og ingen personer ble skadet. Trafikk med trikk til Jar stasjon hadde nylig startet opp, og avsporingen skjedde fire dager etter at ...
 • 05.01.2015

  Ny undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse på Flatøy, Meland i Hordaland

  Et helikopter av typen AS 350 var på vei til et lasteoppdrag. Like før landing på en anleggsplass, mens helikopteret var ca. 2 m over bakken og hadde lav hastighet, kom halerotoren i berøring med en stabel betongelementer. Helikopteret var fortsatt fullt kontrollerbart, og normal...
 • 19.12.2014

  Ny undersøkelse av sjøfartsulykke utenfor Hellvik/Egersundsområdet

  31. oktober 2014 ca. kl. 10.00 gikk fiskefartøyet Santana R-32-ES ut fra sin hjemmehavn Hellvik, Egersund kommune, for å trekke/sette teiner i området Molvika. Fartøyet returnerte ikke til havn og ble meldt savnet til HRS-S kl.16.48 samme dag. En større leteaksjon til sjøs, sa...