Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
SISTE
 • 25.09.2014 Report on marine accident - MV Favorita LAGM6/9298519 shipboard occupational accident in the East China Sea on 24 August 2013 On 24 August, MV Favorita was en route to Tsukumi in Japan to load cement clinker after unloading salt in China. While the cargo hold was being cleaned to prepare for the new cargo, a motorman fell down from a ladder and hit his head on the tank top. His helmet was not secured wi...
 • 25.09.2014 Rapport om sjøulykke - MV Favorita LAGM6/9298519 arbeidsulykke om bord i Østkinahavet 24. august 2013 Den 24. august var MV Favorita på veg til Tsukumi i Japan for å laste sementklinker etter å ha losset salt i Kina. I forbindelse med rengjøring av lasterommet for neste last, falt en motormann ned fra en stige i lasterommet og slo hodet mot tanktoppen. Hjelmen var ikke festet med...
 • 25.09.2014 Rapport om luftfartsulykke på Ski flyplass, Akershus 17. juni 2014 med Piper Aircraft Inc. PA-28-140, LN-LMB Fartøysjefen trente på landingsrunder. På den andre runden ble landingen utilsiktet hard. Nesehjulslegg, propell og motorinnfestinger ble skadet.
 • 23.09.2014 Report on marine accident Finnøyglimt - LNIM foundered at Sletta north of Haugesund 7 October 2011 Late at the evening 7 October 2011 the bulk carrier Finnøyglimt foundered at Sletta north of Haugesund. The captain deceased, while the able seaman and the engineer managed to get aboard a mob-boat and were later picked up by another vessel.
 • 23.09.2014 Rapport om sjøulykke Finnøyglimt - LNIM forlist på Sletta nord for Haugesund 7. oktober 2011 Sent på kvelden 7. oktober 2011 forliste bulkskipet Finnøyglimt på Sletta nord for Haugesund. Kapteinen omkom, mens matrosen og maskinisten kom seg om bord i en mob-båt og ble senere plukket opp av et annet fartøy.
 • 23.09.2014 Rapport om sjøulykke - kollisjon mellom Isabella LK3827 og fritidsbåt i Kragerø 27. juli 2013 En taxibåt og en fritidsbåt med fire personer om bord kolliderte utenfor Kragerø natt til lørdag 27. juli 2013. Taxibåten hadde satt av passasjerer på en brygge ved Stabbestad, og var underveis mot Kragerø for sin siste forhåndsbestilte tur. Taxibåten lå på en rett kurs og holdt ...
 • 17.09.2014 Ledige stillinger i sjøfartsavdelingen Statens havarikommisjon for transport har ledig to stillinger som havariinspektør i sjøfartsavdelingen, en fast stilling og et vikariat 1 år med mulighet for fast tilsetting.
 • 11.09.2014 Report on overturning accident involving a heavy semi trailer truck on FV 12 by Alteren west of Mo i Rana on 3 October 2013 Engelsk oversettelse er nå tilgjengelig. On Wednesday night 3 October 2013, a heavy truck was on its way to Mo i Rana on Fv 12 trailing a semi-trailer. The semi-trailer truck was loaded with fish on the island of Lovund in Lurøy Municipality.
 • 08.09.2014 Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Selnesåsen, Lyngen i Troms 18. mars 2014 med Eurocopter AS 350 B3, LN-OFC LN-OFC skulle lande ved en telemast, og flyger mistet visuelle referanser til bakken ved landing på grunn av oppvirvling av snø. På grunn av tap av visuelle referanser, beveget helikopteret seg under en strømledning som hektet seg fast i antikollisjonslyset på halefinnen. Antikol...
 • 22.08.2014 Rapport om alvorlig luftfartshendelse over Tysfjorden, Nordland 14. august 2013 med Cirrus SR20, SE-LUH, operert av Trafikflyghögskolan ved Lunds universitet, Sverige Under treningsflyging med to flyelever om bord i en Cirrus SR20 sviktet Primary Flight Display (PFD). Kort tid senere kom det hvit røyk fra instrumentpanelet. Nødprosedyrer ble gjennomført. Etter at all strøm var slått av forsvant røyken og de to kunne lande på Evenes (ENEV) uten...
 • 15.08.2014 Ny undersøkelse av luftfartsulykke i Trollheimen 5. juli 2014 ble et helikopter av typen Robinson R44 II slått i bakken av et vindkast mens det hovret i lav høyde over et myrområde i Trollheimen. Det spratt i lufta igjen og ble deretter landet på et egnet sted uten problemer. Skader på understell.
 • 14.08.2014 Ny undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse ved Rørvik Lufthavn (ENRM) Den 12. august 2014 var en Airbus Helicopters EC130B4 under innflyging til Rørvik lufthavn. Like før landing begynte helikopteret å rotere. Flygeren klarte å lande på rullebanen uten skade på luftfartøyet, og stoppet motoren. Det viste seg at fenestronen (halerotor) roterte fri...
 • 06.08.2014 Ny undersøkelse av sjøfartsulykke i Singapore Gasstankeren BW Havfrost ankom verksted i Singapore 7. juni 2014 for rutinemessig dokking. Dagen etter ble det gjennomført inspeksjon i en av skipets lastetanker. Inspeksjonen avdekket at et mannlokk var løsnet og hadde falt ned fra tankdomen og ned i bunnen av tanken ca. 17 mete...
 • 01.08.2014 Ny undersøkelse av veitrafikkulykke på E6 ved Trones i Nord-Trøndelag Tirsdag 29. juli ca kl 1200 kjørte en sveitsisk turistbuss utenfor veien i en høyresving på E6 litt nord for Trones i Nord-Trøndelag. Det var 16 passasjerer ombord i tillegg til fører.
 • 23.07.2014 Rapport om luftfartsulykke på Skien lufthavn Geiteryggen 12. august 2013 med EVANS VP MK2, LN-RME Under avgang mistet flyet en dør som utgjør deler av canopyen. Fartøysjefen valgte å returnere til flyplassen. På kort finale tapte flyet høyde overraskende hurtig slik at det traff en antenne som sto foran baneterskelen. Kollisjonen førte til alvorlige skader i flyets haleflate....